O NAS

OSP „Dąbrowszczak” powstała jako kontynuacja działalności Maltańskiej Służby Medycznej oddział Kutno. Początki naszej działalności sięgają 2007 roku kiedy to jeszcze jako Grupa Ratownictwa „AmRat” rozpoczęliśmy organizację szkoleń i pokazów pierwszej pomocy.Obecnie do stowarzyszenia należy 52 aktywnych woluntariuszy, którzy w 2013 roku przepracowali ponad 2500 godzin społecznie. Wszyscy posiadająprzeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, z tego 18 osób ukończyło kwalifikowany kurs pierwszej pomocy zakończony egzaminem państwowym uprawniający do używania nazwy ratownika zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dotychczas członkowie oddziału uczestniczyli jako woluntariusze niosąc pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach oraz chorym podczas takich wydarzeń jak:

– Mistrzostwa Europy i Azji Małej Ligii Baseball w Kutnie w 2008 – 2014
– I Kongres Eucharystyczny Diecezji Łowickiej w Kutnie 2009
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Kutnie 2009 – 2014
– Zlot Grup Rekonstrukcyjnych Odyseja Historyczna Kutno 2010 – 2014
– Festiwal Ognia „Fireproof” 2010 – 2014
– Jarmark Różany – Kutno 2008 – 2014
– Kutnowska Majówka 2008 – 2014
– Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem 2010 – 2014
– Uroczystości żałobne związane ze śmiercią pary prezydenckiej w Warszawie w kwietniu 2010
– Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000 w 2009 – 2014
– Festiwal muzyki reggae Reggaeland w Płocku w 2008 oraz 2009

Od początku istnienia naszej grupy młodzi wolontariusze niosą pomoc mieszkańcom Kutna i regionu podczas corocznych uroczystości patriotycznych czy religijnych, festynów oraz imprez sportowych od Jarmarku Różanego poprzez procesje Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (znanej jako Boże Ciało) po rajdy rowerowe. Organizowaliśmy także systematyczne szkolenia w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy na terenie szkół powiatu kutnowskiego i łęczyckiego. Angażujemy się w działalność charytatywną podejmując akcje wspierające Ośrodek Wychowawczy „Tęcza” w Kunie, Hospicjum Kutnowskie, koło Caritas na terenie parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie, Wielką Orkiestrę świątecznej Pomocy, Stowarzyszenie „Salos”
Nasza Grupa Ratownicza jest także miejscem pracy wychowawczej i formacyjnej czego dowodem są; cykliczne spotkania młodzieży, wspólne biwaki.